Auditul

revista de management

Auditul este un instrument foarte bun pentru monitorizarea si masurarea intregului sistem de management, indiferent la ce se refera acest sistem (vezi standardul SR EN ISO 19011-Ghid pentru auditarea sistemelor de management).

Auditurile pot fi impartite pe categorii:

1. Audit de sistem – care

Lecția de management (1 aprilie :) )

revista de management

La o spargere,la o bancă de stat, spărgătorul strigă: “Nu mişcă nimeni. Şi ţineţi cont: banii sunt ai statului, viaţa este a voastră.” Toată lumea din bancă s-a întins pe podea, în linişte. 1. Asta se numeşte “Schimbarea Modului de Gândire – –> Schimbarea modului conventional de gândire”.

Certificarea și banii europeni

revista de management

Oportunitatea de a atrage fonduri structurale europene se dorește a fi fructificată de foarte multe organizații în scopul dezvoltării. Este un lucru bun și pentru aceasta există deja structuri bine puse la punct în România inclusiv personal foarte competent în realizarea proiectelor de acest gen. Mai mult, stimulentele

Metodă – determinare riscuri

revista de management

În urma mai multor discuții avute cu unii dintre dumneavoastră și în urma întrebărilor puse pe această temă ( ne cerem scuze celor cărorara nu am reușit să le răspundem puctual), am decis să scriem acest articol.

Sunt foarte multe posibilități de a identifica riscurile asociate

Riscuri în managementul de mediu

management de mediu

Noua ediție a standardului ISO 14001:2015 conține, la fel ca și standardul ISO 9001:2015, cerințe legate de acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților. Din discuțiile de până acum cu cei implicați în managementul de mediu, a rezultat că încă mai există neclarități privind modul de identificare al

Managementul energiei…încotro?

ISO 50001-managementul energiei

În ultimul an am constatat că și în țara noastră, preocupările organizațiilor în ceea ce privește consumul de energie, se transformă într-o preocupare ce se referă la eficiența energetică. Dacă până nu demult orientarea era numai spre a economisi energie, în prezent acțiunile de eficientizare energetică sunt tot